جنوب‌آمریکائیان

تیره‌ای از گندواناددسانان

جنوب‌آمریکائیان(نام علمی: Sudamericidae) نام یک تیره از راسته گندواناددسانان است.

جنوب‌آمریکائیان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
رده: پستانداران
تیره: Sudamericidae

منابعویرایش