جنوب‌گوه‌ایان

آسترالوسفنیدا
Platypus skeleton Pengo.jpg
آسترالوسفنیدا، Australosphenida
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران

آسترالوسفنیدا(نام علمی: Australosphenida) نام یک کلاد از رده پستانداران است.

منابع