جنگ اتحاد کمبره

جنگ اتحاد کمبره (انگلیسی: War of the League of Cambrai) یک درگیری بزرگ در جریان جنگ‌های ایتالیا بود. طرف‌های اصلی جنگ ار سال ۱۵۰۸ تا ۱۵۱۶ میلادی با هم جنگیدند. اتحاد کمبره را پاپ ژولیوس دوم برای مهار کردن نفوذ جمهوری ونیز تشکیل داد و شامل خودش، لوئی دوازدهم فرانسه، ماکسیمیلیان یکم، امپراتور مقدس روم و فردیناند کاتولیک فرمانروای تاج آراگون می‌شد. با اینکه اتحاد در ابتدا موفق بود ولی با افزایش تنش بین پاپ ژولیوس و لوئی اتحاد فروپاشید و ژولیوس با ونیز علیه فرانسه متحد شد. اتحاد ونیز و پاپ در نهایت توانست فرانسه را در ۱۵۱۲ از ایتالیا بیرون کند، ولی اختلاف نظر دربارهٔ چگونگی تقسیم غنائم جنگی باعث شد ونیز علیه پاپ با فرانسه متحد شود. اتحاد فرانسه و ونیز تحت رهبری پادشاه جدید فرانسه فرانسوای اول در نبرد مارینیانو در سال ۱۵۱۵ پیروز شد. در عهدنامه نوایون که به این جنگ پایان داد قرار شد مرزها به وضعیتی که در سال ۱۵۰۸ بود بازگردد.

جنگ اتحاد کمبره
بخشی از جنگ‌های ایتالیا
Northern Italy in 1494
ایتالیای شمالی در اواخر قرن پانزدهم
تاریخ۱۵۰۸–۱۶
موقعیت
نتایج پیروزی فرانسه و ونیز
طرف‌های درگیر
۱۵۰۸–۱۰:
اتحاد کمبره:
 ایالات پاپی
 فرانسه
 امپراتوری مقدس روم
فرمانروایان کاتولیک
دوک‌نشین فرارا
۱۵۰۸–۱۰:
جمهوری ونیز جمهوری ونیز
۱۵۱۰–۱۳:
 فرانسه
دوک‌نشین فرارا
۱۵۱۰–۱۱:
 ایالات پاپی
جمهوری ونیز جمهوری ونیز
۱۵۱۱–۱۳:
اتحاد مقدس:
 ایالات پاپی
جمهوری ونیزجمهوری ونیز
فرمانروایان کاتولیک
 امپراتوری مقدس روم
 انگلستان
Old Swiss Confederacy مزدوران سوئیسی
۱۵۱۳–۱۶:
جمهوری ونیزجمهوری ونیز
 فرانسه
پادشاهی اسکاتلندپادشاهی اسکاتلند
دوک‌نشین فرارا
۱۵۱۳–۱۶:
 ایالات پاپی
فرمانروایان کاتولیک
 امپراتوری مقدس روم
 انگلستان
دوک‌نشین میلان
Old Swiss Confederacy مزدوران سوئیسی

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش