جنگ ایران و روم (۱۶۶–۱۶۱)

جنگ ۱۶۶–۱۶۱ ایران و روم یا حمله لوسیوس وروس به ایران[۱] جنگی میان امپراتوری روم و شاهنشاهی اشکانی بر سر ارمنستان و جزیره بود. این جنگ در سال ۱۶۶ پس از حمله‌های موفق روم به جنوب میان‌رودان و ماد و غارت تیسفون به پایان رسید.

جنگ ۱۶۶–۱۶۱ ایران و روم
بخشی از جنگ‌های اشکانیان و رومی‌ها
تاریخ۱۶۱–۱۶۶ میلادی
موقعیت
نتایج

پیروزی امپراتوری رم

تغییرات
قلمرو
دستاوردهای جزئی روم در شمال میان‌رودان
طرف‌های درگیر
 امپراتوری روم شاهنشاهی اشکانی
فرماندهان و رهبران
لوسیوس وروس
اویدیوس کاسیوس
Marcus Claudius Fronto
Marcus Statius Priscus
Publius Martius Verus
بلاش چهارم
خسرو

منابع ویرایش

  1. E.g. Birley, "Hadrian to the Antonines", 160.