جنگ ایران و هلند

در روز ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵ (۲۱ آذر ۱۱۴۴ شمسی)، یک کشتی هلندی از بصره به سوی خارگ آمد، و هلندیان خارگ ۲ کشتی جنگی گالیوت خود را به استقبال و اسکورت آن کشتی فرستادند، تا به زعم خود از گزند حملات میرمهنا که در خارگو بود محافظت کنند، اما میرمهنا و افرادش با حمله برق آسا نه تنها کشتی باری یادشده بلکه ۲ کشتی جنگی هلندی را به تصرف خود درآورده و ۴۰ سرنشین اروپایی و ۱۸ ملوان محلی آن را به اسارت گرفتند. [۸]

جنگ ایران و هلند

تصویری از کشتی هلندی ها و نبرد دریایی با میر مهنا
تاریخ*نبرد دریایی ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵ [۱]
 • نبرد زمینی ۲۲ دسامبر ۱۷۶۵ [۲]
موقعیت
خلیج فارس، جزیره خارک
نتایج پیروزی ایرانیان
طرف‌های درگیر
ایران زندیه

 جمهوری هلند

فرماندهان و رهبران
 • میر مهنا
 • هلند الگو:پیترون هوتینگ تسلیم‌شد

  جمهوری هلند بارون کنیپ هاوزن
  قوا

  نبرد دریایی ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • نامعلوم (احتمالا ۷۰۰ نفر)

  نبرد زمینی ۲۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  نبرد دریایی ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • بیش از ۴۰ تن اروپایی و ۱۸ ملوان محلی ۲ کشتی جنگی گالیوت و یک کشتی باری هلندی [۴]

  نبرد زمینی ۲۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • ۸۰سرباز اروپایی و ۱۲۰ ملوان محلی
  [۵]
  تلفات و ضایعات

  نبرد دریایی ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • کم

  نبرد زمینی ۲۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • کم

  نبرد دریایی ۱۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • اسارت ۴۰ سرنشین اروپایی و ۱۸ ملوان محلی ۲ کشتی جنگی گالیوت و یک کشتی باری هلندی به تصرف ایران درآمد [۶]

  نبرد زمینی ۲۲ دسامبر ۱۷۶۵:

  • اسارت ۵۸ هلندی و ملوان بومی
  از دست دادن قلعه موسلستاین [۷]

  پیترونهوتینگ، فرمانده هلندیان و مسئول وقت کمپانی هند شرقی هلند در خلیج فارس که در قلعه موسلستاین خارگ استقرار داشت و بخشی مهم از قدرت دریایی خود را از دست داده بود، از شیخ سعدون بوشهری، تقاضای کمک کرد اما سعدون از ترس حملات میرمهنا بهانه‌هایی آورد و در نهایت به کمک دوستان هلندی اش نرفت. [۹] در آخر میرمهنا بخشی از نیروهایش را در جزیره خارگ (که در جریان اشغال خارگ به تصرف هلندی‌ها درآمده بود) نزدیک محله ارامنه و به دور از تیررس توپ‌های هلندی‌ها پیاده کرد و روز اول دی ماه (۲۲ دسامبر ۱۷۶۵) به قلعه موسلستاین (قلعه هلندی‌ها) حمله و آن را به محاصره درآورد.[۱۰]

  منابع ویرایش

  • https://www.irna.ir/amp/83771985/
  • https://www.isna.ir/news/1401021006705/میرمهنا-قهرمانی-غریب-در-سرزمین-مادری
  • مشایخ، عبدالکریم. «حضور استعماری هلند در خلیج فارس». هفته‌نامه نسیم جنوب.
  • نصیری، محمدرضا؛ کنانی، فرحناز (۱۳۹۴). «جدال میرمهنا باکریم خان وکمپانی‌های خارجی وسیاست دوگانه انگلیس در سرکوبی وی» (PDF). پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران. ۴ (اول): ۱۱۹–۱۳۱.
  • شیخی، کیانوش؛ پرخاش، فرشته؛ علیپور، فائزه (۱۳۹۶). «بررسی عملکرد دولت هلند و انگلیس در خلیج فارس در دوره زندیه» (PDF). فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس. ۱۴: ۷۷–۹۱.