جنگ جانشینی انطاکیه

جنگ جانشینی انطاکیه (انگلیسی: War of the Antiochene Succession)، به مجموعه جنگ‌های که از سال ۱۲۰۱ تا ۱۲۱۹ بر سر جانشینی انطاکیه میان شاهزاده‌نشین انطاکیه و پادشاهی ارمنی کیلیکیه رخ داد که سرانجام با پیروزی بوهموند چهارم انطاکیه همراه بود.

جنگ جانشینی انطاکیه
LittleArmeniaPrincipality of AntiochTripoli.jpg
پادشاهی ارمنی کیلیکیه، شاهزاده‌نشین انطاکیه و کنت‌نشین طرابلس در اوایل قرن ۱۳
تاریخ۱۲۰۱ تا ۱۲۱۹
موقعیت
نتایج پیروزی بوهموند چهارم انطاکیه
تغییرات
قلمرو
سقوط قلعه‌های ارمنیان به‌دست سلاجقه و شوالیه‌های معبد
طرف‌های درگیر
Coat of Arms of Prince Bohémond VI of Antioch.png نیروهای ریموند-روپن انطاکیه
Armoiries Héthoumides.svg پادشاهی ارمنی کیلیکیه
Cross of the Knights Hospitaller.svg شوالیه‌های هوسپیتالر
Coat of Arms of Prince Bohémond VI of Antioch.png نیروهای بوهموند چهارم انطاکیه
Armoiries Tripoli.svg کنت‌نشین طرابلس
Cross of the Knights Templar.svg شوالیه‌های معبد
Flag of Ayyubid Dynasty.svg ایوبیان حلب
Armoiries de Jérusalem.svg پادشاهی اورشلیم
سلجوقیان روم
فرماندهان و رهبران
Armoiries Héthoumides.svg لئو یکم، شاه ارمنستان
Coat of Arms of Prince Bohémond VI of Antioch.png ریموند روپن
Coat of Arms of Prince Bohémond VI of Antioch.png بوهموند چهارم انطاکیه
Cross of the Knights Templar.svg گیوم شارتری
Flag of Ayyubid Dynasty.svg الظاهر غازی
Flag of Sultanate of Rum.svg کیکاووس یکم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش