جوشی‌آرواره‌ایان

جَوِشی‌آرواره‌ایان (نام علمی: Massetognathinae) نام یک زیرخانواده منقرض‌شده از خانواده اریب‌گذردندانان Traversodontidae راسته ددکمانان است.

جوشی‌آرواره‌ایان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
راسته: ددکمانان

نام این زیرخانواده به ماهیچه جَوِشی اشاره دارد. جوشی‌آرواره‌ایان چهار گونه دارند که از تریاسه میانی تا پسین زندگی می‌کردند. دو گونه از این خانواده در جنوب برزیل، یک گونه در آرژانتین و یک گونه نیز در ماداگاسکار یافته شده‌است. جوشی‌آرواره‌ایان چند ویژگی دارند ازجمله جمجمه پهن و تخت، دندان‌های نیش کوچک، و دندان‌های پشت نیش که بر روی لبه‌های بیرونی خود سه دندانه دارند.

منابع ویرایش