ددکمانان
محدودهٔ زمانی: پرمین پیشین تا هولوسن
۲۷۵ تا ۰ میلیون سال پیش
Inostrancevia alexandri.JPG
اسکلت اینوسترانسویا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: ددکمانان

دَدکَمانان یا تراپسیدها (نام علمی: Therapsida) یک راسته یا به عبارتی دقیق‌تر کلاد از رده هم‌کمانان است که شامل پستانداران و خویشاوندان منقرض‌شده آن‌ها می‌شود. تراپسیدها در اوایل دوره پرمین از پلیکوسورها فرگشت یافتند و در میانه این دوره جایگزین آن‌ها شدند. در پایان دوره پرمین ددکمانان جانوران حاکم بر خشکی بودند اما با وقوع رویداد انقراض پرمین-تریاس بسیاری از آن‌ها منقرض شدند و شاه‌خزندگان جای خالی ددکمانان در اکوسیستم زمین را پر کردند. نخستین پستانداران در حدود ۲۲۵ میلیون سال پیش از گروهی ددکمانان با نام سینودونت‌ها به وجود آمدند آخرین تراپسیدهای غیرپستاندار نیز که سه‌تکمه‌دندانان نام داشتند از همین گروه بودند و در دوره کرتاسه حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش منقرض شدند.

درخت تکاملیویرایش

هم‌کمانان 

Caseasauria


 گوه‌ای‌دندانان 

گوه‌ای‌دندان‌واران


 Therapsida 

Tetraceratops † Biarmosuchia 

EotitanosuchidaePhthinosuchidae Eutherapsida 
 † سهمگین‌سران 

Anteosauriaمفلوک‌سرسانان Neotherapsida 
 † ناهنجاردندان 

Dromasauriaدوسگ‌دندان Theriodontia 
 † زشت‌سیمایان 

گرگ‌چهرهاینوسترانسویا Eutheriodontia 
 † ددسران 
 † هوددسران 

Bauria
 سگ‌دندان 

پستاندارانمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش