ددکمانان

تبارشاخهٔ چارپایان از جمله پستانداران

دَدکَمانان یا تراپسیدها (نام علمی: Therapsida) یک راسته یا به عبارتی دقیق‌تر کلاد از رده هم‌کمانان است که شامل پستانداران و خویشاوندان منقرض‌شده آن‌ها می‌شود. تراپسیدها در اوایل دوره پرمین از پلیکوسورها فرگشت یافتند و در میانه این دوره جایگزین آن‌ها شدند. در پایان دوره پرمین ددکمانان جانوران حاکم بر خشکی بودند اما با وقوع رویداد انقراض پرمین-تریاس بسیاری از آن‌ها منقرض شدند و شاه‌خزندگان جای خالی ددکمانان در اکوسیستم زمین را پر کردند. نخستین پستانداران در حدود ۲۲۵ میلیون سال پیش از گروهی ددکمانان با نام سینودونت‌ها به وجود آمدند آخرین تراپسیدهای غیرپستاندار نیز که سه‌تکمه‌دندانان نام داشتند از همین گروه بودند و در دوره کرتاسه حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش منقرض شدند.

ددکمانان
محدودهٔ زمانی: پرمین پیشین تا هولوسن
۲۷۵ تا ۰ میلیون سال پیش
اسکلت اینوسترانسویا
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: ددکمانان

درخت تکاملی ویرایش

هم‌کمانان 

Caseasauria

 گوه‌ای‌دندانان 

گوه‌ای‌دندان‌واران

 Therapsida 

Tetraceratops

 † Biarmosuchia 

Eotitanosuchidae

Phthinosuchidae

 Eutherapsida 
 † سهمگین‌سران 

Anteosauria

مفلوک‌سرسانان

 Neotherapsida 
 † ناهنجاردندان 

Dromasauria

دوسگ‌دندان

 Theriodontia 
 † زشت‌سیمایان 

گرگ‌چهره

اینوسترانسویا

 Eutheriodontia 
 † ددسران 
 † هوددسران 

Bauria

 سگ‌دندان 

پستانداران

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش