جوکر

معنی لغوی کلمه جوکر و دیگر جوکر ها

جوکر (به انگلیسی: Joker) که ممکن است ژوکر هم گفته شود و معنی دقیق فارسی آن بذله‌گو است و در برخی از دوبله ها دلقک ترجمه شده، به موارد زیر اطلاق می‌گردد: