جوکر

معنی لغوی کلمه جوکر و دیگر جوکر ها

جوکر (به انگلیسی: Joker) که ممکن است ژوکر هم گفته شود، به موارد زیر اطلاق می‌گردد: