جوین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جوین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

در ریاضیات: