جیب (بادبان)

جیب که گاه «پیش‌بادبان» و «بادبان سینه» هم گفته شده است، بادبان مثلثی شکلی است که در جلوترین بخش قایق یا کشتی برافراشته می‌شود. در باد کم‌تر و در قایق‌های کوچک نوعی جیب بزرگ‌تر به کار می‌رود که ۱۲۰% تا ۱۵۰% بزرگ‌تر از جیب است و «جنوا» نامیده می‌شود.

جیب (سمت چپ) و جنوا (سمت راست) در قایق‌های بادبانی

منابعویرایش

منابعویرایش

  • نوربخش، حسین، بندر کنگ، ناشر مولف، تهران ۱۳۵۹
  • حورانی، جرج، دریانوردی عرب در دریای هند، ترجمه محمد مقدم، تهران ۱۳۳۸