جین سیمور

وی سومین همسر هنری هشتم و مادر ادوارد ششم انگلستان

جین سیمور (متولد ۱۵۰۷/۱۵۰۸ - درگذشته ۲۴ اکتبر ۱۵۳۷) سومین همسر هنری هشتم پادشاه انگلستان و مادر ادوارد ششم پادشاه بعدی این کشور بود. او بر خلاف دیگر همسران هنری هشتم از خانواده دربار یا اشراف نبود بلکه خدمتکار همسر دوم هنری هشتم آن بولین بود. وی هفت روز بعد از تولد ادوارد ششم به علت تب زایمان در گذشت.

جین سیمور
ملکه همسر انگلستان
تصدی۳۰ مه ۱۵۳۶ – ۲۴ اکتبر ۱۵۳۷
Proclamation۴ ژوئن ۱۵۳۶
زادهح. ۱۵۰۸
درگذشته۲۴ اکتبر ۱۵۳۷ (۲۸–۲۹ سال)
کاخ همپتون کورت
آرامگاه۱۲ نوامبر ۱۵۳۷
همسر(ان)هنری هشتم
(ازدواج ۱۵۳۶–۳۷; مرگش)
فرزند(ان)ادوارد ششم
Familyخاندان سیمور
پدرJohn Seymour
مادرMargery Wentworth
امضاءجین سیمور's signature

وی در هنگام بارداری ادوارد ششم، ویار سیری‌ناپذیری برای خوردن بلدرچین پیدا کرده بود تا جایی که درباریان و دیپلمات‌ها موظف به تأمین مقادیر کافی بلدرچین برای علیاحضرت شده بودند.

منابع

ویرایش
شش همسر هنری هشتم
(سال‌های ازدواج)
کاترین آراگون
(۱۵۰۹–۱۵۳۳)
آن بولین
(۱۵۳۳–۱۵۳۶)
جین سیمور
(۱۵۳۶–۱۵۳۷)
آن کلیو
(۱۵۴۰)
کاترین هاوارد
(۱۵۴۰–۱۵۴۲)
کاترین پار
(۱۵۴۳–۱۵۴۷)