حالت کوانتومی

حالت کوانتومی (به انگلیسی: Quantum state) که به اختصار حالت نیز نامیده می‌شود، یک سیستم بسته کوانتومی است. به بیان دیگر، حالت کوانتومی یک شیئ ریاضی است که تمامی ویژگی‌های یک سیستم کوانتمی را دربردارد. عموماً حالت یک سیستم کوانتمی را با (کت سای) نمایش داده و بر طبق رابطه تکامل:

حالت کوانتومی

که در آن بردارهای پایه فضای هیلبرت هستند، می‌توان حالت سیستم را بر حسب بردارهای پایه به صورت زیر بسط داد:

که در آن ها برابرند با:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش