باز کردن منو اصلی

فضای هیلبرت، نامیده شده به نام داوید هیلبرت، یک فضای برداری کامل است که نرم آن (معادل قدر مطلق) از طریق ضرب نرده‌ای تعریف می‌شود. در مکانیک کوانتومی فضای هیلبرت مختلط و اصولاً بینهایت بعدی است ولی در شرایط خاصی هم بعدهایش می‌توانند متناهی باشند.

یکی از کاربرد های فضای هیلبرت در تشخیص کمپلکس های QRS سیگنال قلب است که توسط دستگاه ECG ثبت می شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Dieudonné, Jean (1960), Foundations of Modern Analysis, Academic Press