حزب کمونیست آرژانتین (کنگره فوق‌العاده)

حزب کمونیست آرژانتین (کنگرهٔ فوق‌العاده) حزبی سیاسی در آرژانتین است. رهبر کنونی آن پابلو پریرا است.

حزب کمونیست آرژانتین (کنگره فوق‌العاده)

Partido Comunista de la Argentina (Congreso Extraordinario)
رهبرپابلو پریرا
بنیان‌گذاری۱۹۹۶
روزنامهNuestra Palabra
مرام سیاسیکمونیسم،
مارکسیسم-لنینیسم
وابستگی بین‌المللیForo de São Paulo
رنگ رسمیسرخ

این حزب در دسامبر ۱۹۹۶ در کنگره‌ای که در کاسا سویزا، بوینس آیرس، آرژانتین برگزار شد، تشکیل خود را به عنوان انشعابی از حزب کمونیست آرژانتین اعلام کرد.

شاخهٔ جوانان آن فدراسیون جوانان کمونیست (کنگرهٔ فوق‌العاده) نام دارد.