حزب کمونیست مجارستان

حزب کمونیست مجارستان (مجاری: Kommunisták Magyarországi Pártja) در ۲۴ نوامبر ۱۹۱۸ تأسیس شد و در مدت کوتاهی ‎۱۹۱۸–۱۹۱۹ تحت رهبری بلا کون و جمهوری شورایی مجارستان در قدرت بود. این دولت کمونیستی توسط ارتش رومانی سرنگون شد و فعالیت این حزب به شیوهٔ زیرزمینی ادامه پیدا کرد. این حزب پس از جنگ جهانی دوم قدرت خود را بازیافت و از ۱۹۴۵ تحت رهبری ماتیاش راکوشی سرکار آمد. در سال ۱۹۴۸ با حزب سوسیال دموکرات ادغام شد تا حزب کارگران مجارستان تشکیل شود. حزب کمونیست مجارستان عضو کمینترن بود.

حزب کمونیست مجارستان

Kommunisták Magyarországi Pártja
رهبر اولبلا کون
رهبر آخرماتیاش راکوشی
بنیان‌گذاری۲۴ نوامبر ۱۹۱۸
انحلال و برچینش۲۲ ژوئیه ۱۹۴۸
پسینحزب کارگران مجارستان (MDP)
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
طیف سیاسیچپ افراطی
وابستگی ملیفراکسیون چپ (Baloldali Blokk)
وابستگی بین‌المللیکمینترن (۱۹۱۹–۱۹۴۳)
کمینفرم (۱۹۴۷–۱۹۴۸)

منابع ویرایش