حسن ملکشاهی (۱۳۰۷–۱۳۸۷) فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه تهران بود. او برای نگارش کتاب ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سينا برگزیدهٔ کتاب سال ایران شد.[۱]

زندگی ویرایش

در بابل به دنیا آمد و از دانشگاه تهران دکترا گرفت. مدتی مدیریت گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران را بر عهده داشت و استاد مدعو در دانشگاه پرینستون بود.[۲]

آثار ویرایش

منابع ویرایش

  1. آیینه دوران: گزارش سی و شش دوره کتاب سال ایران، تهیه و تنظیم مؤسسه خانه کتاب، تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۷
  2. «دکتر حسن ملکشاهی استاد دانشگاه تهران به دیار باقی شتافت».