قانون شراکت (انگلیسی: Corporate law)

قانون شرکت یا قانون کسب‌وکار، به مجموعه قوانین حقوقی مرتبط با روابط و رفتار میان افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها اطلاق می‌گردد، که نحوه تعامل میان شرکت‌ها، سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان مانند مصرف‌کنندگان، جامعه و محیط زیست را تنظیم و معین می‌نماید.

نگاه اجمالی ویرایش

از نگاه متخصصان کل شرکت ها 4 ویژگی دارند


جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش