حلقه (حرکت‌گذاری)

حلقه یک نوع حرکت‌گذاری است که ممکن‌است در بالا یا پایین حروف قراربگیرد، بعضی از حروف الفبای لاتین با این نشانه آمیخته شده‌اند و در بعضی الفباها وجود دارند.

ůå

ŮÅ

Circulus super capite.svg

حلقه در بالای حرف

حلقه در پایین حرف

در الفبای آوانگاری بین‌المللی نشان‌دهندهٔ بی‌واکی است.

منابع

Wikipedia contributors, "Ring (diacritic)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ring_(diacritic)&oldid=608745714 (accessed June 8, 2014).