حمله اعراب به خوزستان

حمله مسلمانان به خوزستان در سال ۶۳۷ تا ۶۴۲ رخ داد. طی این واقعه خوزستان سقوط کرد و به دست خلفای راشدین افتاد. [۱]

حمله مسلمانان به خوزستان
بخشی از حمله مسلمانان به ایران
Sasanian Iraq.png
نقشه خوزستان
تاریخ۶۳۷–۶۴۲
مکانخوزستان
نتیجه پیروزی مسلمانان
طرفین درگیر
امپراتوری ساسانی خلفای راشدین
فرماندهان و رهبران
هرمزان  (اسیر)
سیاه الاسواریتسلیم شده
شهریارتسلیم شده
شیرویه الاسواریتسلیم شده
ابوموسی اشعری
نعمان بن مقرن
حرقس بن زهیر الاسواری
سیاه الاسواری پناهنده در شوشتر)
سلمه بن القین
حرمله بن مریته
شیرویه الاسواری (پناهنده در شوشتر)
تلفات
سنگین نامعلوم، احتمالاً سنگین

منابعویرایش

  1. Jalalipour 2014, p. ۱۷.