باز کردن منو اصلی

حوزه فدرال زیرشاخه‌ای از دولت فدرال است. غالباً‌حوزه فدرال یکی از تقسیمات کشوری به حساب نمی‌آید، بلکه بیانگر نهادهایی است که مستقیماً توسط دولت فدرال اداره می‌شوند.

مالزیویرایش

آمریکای لاتینویرایش