حوزه انتخابیه گنبد کاووس

حوزهٔ انتخاباتی گنبد کاووس یکی از حوزه از حوزه‌های استان گلستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت گنبد کاووس، ۱ نماینده دارد.

ایران
گنبدکاووس
حوزهٔ انتخاباتی
مربوط به مجلس شورای اسلامی
Gonbad-e Kavus Constituency.png
موقعیت حوزه در استان گلستان
شهرستان(ها)گنبدکاووس
استانگلستان
مقرهای کلانگنبدکاووس (مرکز)
حوزهٔ کنونی
کرسی‌ها
۱ از ۲۹۰
نماینده(گان)امانقلیچ شادمهر
بخش‌هابخش مرکزی و بخش داشلی برون

فهرست نمایندگانویرایش

این فهرستی از نمایندگان حوزهٔ انتخابیه گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی است.

دوره نام نماینده حزب محل تولد
اول محمد نوروزی حزب جمهوری اسلامی شاهرود
دوم آنه محمد کوسه غراوی مستقل گنبد کاووس
سوم خسرو ضیاپور رازلیقی اصولگرا سراب
چهارم اترک طیار اصلاح طلب گنبد کاووس
پنجم معمی هلاکو اصولگرا مینودشت
ششم (فوت شده درحادثه هواپیمای یاک ۴۰) اترک طیار اصلاح طلب چای قوشان
میاندوره‌ای نقدی گلچشمه اصلاح طلب گنبد کاووس
هفتم محمدقلی مارامایی اصولگرا گنبد کاووس
هشتم عبدالله رستگار اصولگرا گنبد کاووس
نهم سلیمان عباسی اصولگرا گنبد کاووس
دهم قرجه طیار اصلاح طلب گنبد کاووس
یازدهم امانقلیچ شادمهر مستقل گنبد کاووس