حوضه بسته

حوضهٔ بسته یا حوضه درون‌ریز گونه‌ای از حوضه آبریز است که در آن نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار دارد و همهٔ رواناب حاصل از بارندگی در حوضه، درون آن جمع می‌شود و از حوضه بیرون نمی‌رود.[۱]

حوضهٔ آبریز تاریم در ترکستان شرقی.
یک حوضهٔ بسته در آسیا.

برای نمونه، حوضهٔ آبریز دریاچهٔ ارومیه یک حوضهٔ بسته است که همهٔ رواناب ناشی از بارندگی در آن، وارد دریاچهٔ ارومیه می‌شود.حوضه‌های آبریز گاوخونی و دریاچه نمک نیز از دیگر حوضه‌های بسته ایران هستند.

منابعویرایش

  1. علیزاده، امین. اصول هیدرولوژی کاربردی. دانشگاه امام رضا. ص. ۴۸۱. شابک ۹۶۴-۶۵۸۲-۵۵-۹.