حکم می‌تواند بر پایه تلفظ‌های مختلف، به موارد زیر اطلاق شود:

جستارهای وابستهویرایش