دوسوئیان
محدودهٔ زمانی: ادیاکاران–جدید
Animal diversity October 2007.jpg
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): بازگشتیانa
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان
(طبقه‌بندی‌نشده): مهره‌داران
هاتشک, ۱۸۸۸
شاخه
تصویری ازتقارن در اشکال مختلف موجودات (موزه تاریخ طبیعی فیلد, شیکاگو). اانواع دو طرفه این موجودات می‌تواند دو سر داشته باشد.

دوسوئیان (به انگلیسی: Bilateria) به همه موجوداتی که به صورت متقارن از دو طرف ساختار بدن خود به شکل صعودی و نزولی برای حرکت استفاده می‌کنند گفته می‌شود. این موجودات ممکن است از هر دو طرف بدن خود برای حرکت رو به جلو (داشتن دو سر) استفاده کنند. برخلاف جانورانی مانند چتر دریایی که آن هم به صورت صعودی و نزولی حرکت می‌کند، هم از جلو و هم از عقب می‌توانند به پیش بروند، در چترهای دریایی این حرکت به شکل عاعی است. دوسوئیان در فرمانرو جانوران و زیر فرمانرو هوپس‌زیان هستند. دوسوئیان در بیشینه موارد به صورت متقارن و از جلو و عقب توانایی حرکت دارند مگر در مواردی خاص و قابل توجه مانند خارپوستان که حالتی میانی بین حرکت متقارن از جلو و عقب و حرکت متقارن شعاعی هستند.


نخست‌دهانیان
مارپیچ‌داران
Schizocoelia

کرم‌های بادام‌زمینی


Articulata

نرم‌تنان


Euarticulata

کرم حلقوی


Panarthropoda

کرم‌های مخملی
خرس آبیبندپایانخزه‌زیان

خزه‌زیاندرون‌مورزیانParenchymia

کرم‌های پهنروبانیانGnathifera

کرم‌های پیکانی
کرم‌های آرواره‌دارچرخ‌داران

گردنورونیان

شکم‌تاران


Introverta

کرم‌های لوله‌ایکرم‌های مو اسبیتیغ‌کلاه‌داران

استوانه‌ای‌ها
کرم‌های تیغ‌به‌سرسینه‌بندداران


دوم‌دهانیان


کرم‌های نعل اسبیبازوپایان

خارپوستانپرآبششیان
کرم سردوکیطنابداران


منابعویرایش