دوسوئیان (به انگلیسی: Bilateria) به همه موجوداتی که به صورت متقارن از دو طرف ساختار بدن خود به شکل صعودی و نزولی برای حرکت استفاده می‌کنند گفته می‌شود. این موجودات ممکن است از هر دو طرف بدن خود برای حرکت رو به جلو (داشتن دو سر) استفاده کنند. برخلاف جانورانی مانند چتر دریایی که آن هم به صورت صعودی و نزولی حرکت می‌کند، هم از جلو و هم از عقب می‌توانند به پیش بروند، در چترهای دریایی این حرکت به شکل شعاعی است. دوسوئیان در فرمانرو جانوران و زیر فرمانرو هوپس‌زیان هستند. دوسوئیان در بیشینه موارد به صورت متقارن و از جلو و عقب توانایی حرکت دارند مگر در مواردی خاص و قابل توجه مانند خارپوستان که حالتی میانی بین حرکت متقارن از جلو و عقب و حرکت متقارن شعاعی هستند.

دوسوئیان
محدودهٔ زمانی: ادیاکاران–جدید
رده‌بندی علمی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): پشت‌تاژکان
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان
(طبقه‌بندی‌نشده): مهره‌داران
هاتشک، ۱۸۸۸
شاخه
تصویری ازتقارن در اشکال مختلف موجودات (موزه تاریخ طبیعی فیلد، شیکاگو). انواع دو طرفه این موجودات می‌تواند دو سر داشته باشد.
نخست‌دهانیان
مارپیچ‌داران
Schizocoelia

کرم‌های بادام‌زمینی

Articulata

نرم‌تنان

Euarticulata

کرم حلقوی

Panarthropoda

کرم‌های مخملی

خرس آبی

بندپایان

خزه‌زیان

خزه‌زیان

درون‌مورزیان

Parenchymia

کرم‌های پهن

روبانیان

Gnathifera

کرم‌های پیکانی

کرم‌های آرواره‌دار

چرخ‌داران

گردنورونیان

شکم‌تاران

Introverta

کرم‌های لوله‌ای

کرم‌های مو اسبی

تیغ‌کلاه‌داران

استوانه‌ای‌ها

کرم‌های تیغ‌به‌سر

سینه‌بندداران

دوم‌دهانیان

کرم‌های نعل اسبی

بازوپایان

خارپوستان

پرآبششیان

کرم سردوکی

طنابداران

منابع ویرایش