خارچنگیان
Crayfish.jpg
خارچنگیان، Astacidea
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: سخت‌پوستان
رده: نرم‌زرهیان
زیررده: هونرم‌زرهیان
بالاراسته: هومیگویان
راسته: ده‌پایان
زیرراسته: شنابران

خارچنگیان (نام علمی: Astacidea) نام یک فروراسته از زیرراسته شنابران است.

منابع

پیوند به بیرون