راسته (زیست‌شناسی)

(تغییرمسیر از فروراسته)
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک رده از یک یا چند راسته تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

راسته[۱] (به لاتین: ordo) یک طبقه آرایه‌شناختی است که بالاتر از خانواده (در جانوران) یا تیره (در گیاهان) و پایین‌تر از رده جای دارد. یک طبقه بالاتر مجاور آن بالاراسته و یک طبقه پایین‌تر زیرراسته نام دارد.

همچنین به‌عنوان واحد آرایه‌شناختی، آرایه‌ای در آن طبقه‌است.

پسوند لاتین -i)formes) به معنی «دارنده شکلِ» برای نام علمی راسته‌های پرندگان و ماهیان به‌کار می‌رود ولی ممکن است این پسوند برای پستانداران و بی‌مهرگان کمتر به کار رود.

دسته‌بندی‌هاویرایش

نام معنای پیشوند مثال ۱ مثال ۲
Magnorder = کلان‌راسته magnus: بزرگ، عظیم، مهم،
large, great, important
شمال‌هوددان
Superorder = بالاراسته super: بالا هونیاسنجابک‌مانان پیراخزندگان
Grandorder grand: بزرگ، large هونیاکان
Mirorder mirus: شگفت،
wonderful, strange
نخستی‌ریختان
Order = راسته نخستی‌سانان پیش‌انجامه‌ریختان
Suborder = زیرراسته sub: زیر خشک‌بینیان Procolophonia
Infraorder = فروراسته infra: فرو میمون‌واران Hallucicrania
Parvorder parvus: کوچک، خرد، بی‌اهمیت راست‌بینی‌واریان

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دفتر پنجم