خانات اردبیل

خانات اردبیل (انگلیسی: Ardabil Khanate‎) یکی از خانات آذربایجان ایران مستقر در شهر اردبیل بود. این خانات واقع در آذربایجان و بیش از صد سال به صورت نیمه مستقل از خاک ایران تبدیل شده بود.

خانات اردبیل
خانات

م ۱۷۴۷–م ۱۸۰۸
پایتخت اردبیل
زبان‌(ها) زبان ترکی آذربایجانی
دین اسلام
دولت خانات
تاریخچه
 - تأسیس م ۱۷۴۷
 - استقلال از افشاریان ۱۷۴۷
 - فروپاشی م ۱۸۰۸

نظرعلی خان رهبر طایفه شاهسون و دومین خان اردبیل بوده‌است. دوران حاکمیت وی دوران توسعه و بالندگی این خان نشینی بوده‌است. نظرعلی خان به وسیلهٔ دیپلماسی عقد نکاه توانسته بود روابط دوستانه ای با ابراهیم خان قره باغی ایجاد نماید. وی همچنین روابط حسن همجواری با خان لنکران داشته‌است.

خاناتویرایش

منابعویرایش


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه