خانات آذربایجان ایران

خانات آذربایجان ایران (انگلیسی: Khanates of the Iranian Azerbaijan‎) به امیرنشین‌های مختلف آذربایجان ایران گفته می‌شد که در قلمرو کشور ایران و در خود خاک آذربایجان ایران بودند[نیازمند منبع] که پس از مرگ نادر شاه افشار در سال ۱۱۶۰ ه‍.ق تا سلسله قاجار در مخالفت با خانات قفقاز در شمال رود ارس، ایجاد شده بودند[نیازمند منبع]. مبدأ و پیدایش این خانات تحت حکومت خوانین ترک آذربایجان بود.

خانات زیر را به عنوان بخشی از خاک ایران قاجار و ایران امروز به پایان رسیدند:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. According to one source, "In Safavi times, Azerbaijan was applied to all the muslim-ruled khanates of the eastern Caucasian as well as to the area south of the Araz River as fas as the Qezel Uzan River, the latter region being approximately the same as the modern Iranian ostans of East and West Azerbaijan." Muriel Atkin, Russia and Iran, 1780-1828. 2nd. ed. Minneapolis: University of Minnesota Press Press, 2008, ISBN 0 521 58336 5


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه