خانات مراغه

خانات مراغه (انگلیسی: Maragheh Khanate) به عنوان یکی از خانات آذربایجان ایران، مستقر در شهر مراغه و در آذربایجان واقع شده بود و برای بیش از یک صد سال نیمه مستقل از خاک کشور ایران شناخته می‌شد.

خانات مراغه

۱۶۱۰م-۹۸۹ه. ق–۱۹۲۵م-۱۳۴۵ه. ق
وضعیتخانات
پایتختمراغه
زبان(های) رایجزبان فارسی (رسمی), زبان ترکی آذربایجانی (اکثریت)
دین(ها)
اسلام
حکومتخانات
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۶۱۰م-۹۸۹ه. ق
• استقلال از افشاریان
۱۶۱۰
• فروپاشی
۱۹۲۵م-۱۳۴۵ه. ق
پیشین
پسین
افشاریه
قاجاریه

منابع