خاگ‌پوش‌داران

خاگ‌پوش‌داران (Scrotifera) نام یک کلاد پیشنهادشده از پستانداران در گروه لوراسیاددان Laurasiatheria است. جانوران این کلاد، دارای کیسه بیضه (خاگ‌پوش) هستند که بیضه نر به طور دائمی در آن قرار می‌گیرد. کلاد خاگ‌پوش‌داران دربرگیرنده شش راسته زیر و نیاکان مشترک آن‌ها می‌شود:

خاگ‌پوش‌داران
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: لوراسیاددان

تبارشناسی

ویرایش
 شمال‌هوددان 

 هونیاسنجابک‌مانان
 (پستانداران، پوست‌گسترها، جوندگان درختی، جوندگان، خرگوش‌ها)   

 لوراسیاددان 

 هوچرب‌کورسانان
 (جوجه تیغی، خارپشت، موش کور، شکاف‌دندان)   

 خاگ‌پوش‌داران 

 خفاش‌سانان
 (خفاش‌ها و روباه‌های پرنده)   

 فراسم‌داران 
 نارام‌زیان 

 پولک‌پوست‌سانان
 (پانگولین‌ها)   

 گوشت‌خوارسانان
 (گربه‌ها، کفتارها، سگ‌ها، خرس‌ها، فک‌ها و …)   

 سم‌داران 

 تک‌سم‌سانان
  (اسب‌ها، تاپیرها، کرگدن‌ها و …)  

 جفت‌سم‌سانان
 (شتر، خوک، نشخوارکنندگان، اسب آبی، نهنگ و …)   

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیای انگلیسی.