خاگ‌پوش‌داران

خاگ‌پوش‌داران
Scrotifera.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: لوراسیاددان

خاگ‌پوش‌داران (Scrotifera) نام یک کلاد پیشنهادشده از پستانداران در گروه لوراسیاددان Laurasiatheria است. جانوران این کلاد، دارای کیسه بیضه (خاگ‌پوش) هستند که بیضه نر به طور دائمی در آن قرار می‌گیرد. کلاد خاگ‌پوش‌داران دربرگیرنده شش راسته زیر و نیاکان مشترک آن‌ها می‌شود:

تبارشناسیویرایش

   لوراسیاددان   

 حشره‌خواران

   خاگ‌پوش‌داران   

 خفاش‌سانان

   نارام‌هوسم‌داران   
   نارام‌زیان   

 پولک‌پوست‌سانان

 گوشت‌خوارسانان

   هوسم‌داران   

 تک‌سم‌سانان    

 آب‌بازجفت‌سمان

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.