جفت‌سم‌سانان

راسته‌ای از لوراسیاددان

جُفت‌سُم‌سانان (Artiodactylaراسته‌ای از جانوران پستاندار هستند. تاکنون در حدود ۲۷۰ گونهٔ خشکی زی از جانوران این راسته شناسایی شده‌اند. همچنین تعدادی از گونه‌های آبزی مانند دلفین‌ها و نهنگ‌ها به خاطر داشتن منشا تکاملی یکسان عضو این راسته به شمار می آیند.

جفت‌سم‌سانان
محدودهٔ زمانی: ائوسن آغازین - امروزه
زرافهAmerican bisonRed deerKiller whaleWild boarDromedary
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: لوراسیاددان
راسته: جفت‌سم‌سانان
آون، ۱۸۴۸
زیرراسته

شاخ‌چنگالیان
گاوسانان
شترسانان
گوزنان
زرافگان
آب‌اسبان (Hippopotamidae)
مُشک‌داران
خوکان
گراز بدبو
موش‌گوزنان
Leptochoeridae
Dichobunidae
Cebochoeridae
کامل‌دندانان
بی‌سلاح‌ددان
زغال‌ددان
Cainotheriidae
Agriochoeridae
نشخوارخوکان
Leptomerycidae
پیشین‌شاخان
Xiphodontidae
Amphimerycidae
Helohyidae
Gelocidae
دیرین‌جوندگان
رائوایان
Choeropotamidae
Sanitheriidae
نردبان‌شاخان

تعداد زیادی از جانوران این راسته، دارای اهمیت علمی، اقتصادی و فرهنگی برای انسان ها هستند. نمونه‌هایی از جانوران جُفت‌سُم‌سان عبارت اند از: گاو، گوسفند، بز، اسب آبی، زرافه، آهو، گوزن، شتر، خوک، لاما و گراز.

ویژگی‌های عمومی ویرایش

در اکثر آن‌ها هرکدام از دست و پاها دارای دو انگشت مساوی است. ناخن‌ها به صورت سم درآمده‌است. اکثر گونه‌های این راسته (در ایران به استثنای خانواده گراز) شاخ‌های بلندی دارند یا آثاری از آن بر روی جمجمه به چشم می‌خورد.دندان‌های آسیا و پیش‌آسیای جفت‌سم‌سانان برای جویدن و نرم کردن مواد گیاهی مناسب‌اند. در فک بالای اکثر گونه‌های این راسته. دندان پیشین و نیش دیده نمی‌شود و به جای آن‌ها لایه غضروفی شکلی وجود دارد که برای گرفتن و کندن علوفه استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

تک‌سم‌سانان

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.

پانویس ویرایش

  • ۱-^ Selenodontia
  • ۲-^ Tylopoda
  • ۳-^ Pecora
  • ۴-^ Cervoidea