خدمت مبتنی بر مکان

تعریفویرایش

فرهنگستان زبان و ادب فارسی Location Based Services را در گروه نقشه‌برداری، خدمات مکان-مبنا ترجمه و مصوب کرده است که مبتنی بر محل گویا تر به نظر می‌رسد. خدمت مکان-مبنا یا LBS (مخفف Location Based Services) خدمت اطلاعاتیست که توسط ابزارهای سیار در شبکه‌های بیسیم قابل دسترس است و بر مبنای استفاده از موقعیت این ابزارهای در حرکت استوارند.

تعریف مشابهی توسط سازمان OGC (مخفف Open Geospatial Consortium) در سال ۲۰۰۵ ارائه شده است:

"خدمات مکان-مبنا خدماتی در شبکه‌های بیسیم هستند که از اطلاعات مکانی برای ارائه خدمت به کاربر استفاده می‌کند".[۱]

این خدمات رده عمومی از خدمات در سطح برنامه رایانه هست که برای کنترل ویژگی‌ها از داده‌های مکان استفاده می‌کند. مانند خدمت اطلاعاتی و داشتن یک شماره شبکه‌های اجتماعی امروزی، یک سرویس سرگرمی قابل دسترس در ابزارهای سیار در شبکه‌های تلفن همراه که از اطلاعات موقعیت جغرافیایی ابزار همراه استفاده می‌کند.

نقشه راه‌های دیجیتالی از نمونه های این نوع خدمات هستند.

مدل داده ای نقشه راه دیجیتالیویرایش

از شاخص گذاری با الگوریتم درخت مستطیلی و درخت بی پلاس استفاده می کند.

پانویسویرایش

  1. سایت تخصصی جی آی اس