خرس‌وارگان

خرس‌وارگان (نام علمی: Arctoidea) نام یک فروراسته از زیرراسته سگ‌سانیان است.

خرس‌وارگان
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: لوراسیاددان
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
خرس واران

منابعویرایش