خَرَک یکم (Asellus Primus: در لاتین به معنای کره خر یکم) یا تتا گاوران یک ستاره است که در صورت فلکی گاوران قرار دارد.

خرک یکم
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی گاوران
بعد ۱۴h ۲۵m ۱۱.۸s
میل +۵۱° ۵۱′ ۰۳″
قدر ظاهری (ع) ۴.۰۴
مشخصات
نوع طیف F7 V
شاخص رنگ U−B 0.01
شاخص رنگ B−V 0.50
شاخص رنگ R−I 0.25
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۲۳۶.۰۶ mas/yr
میل: -۳۹۹.۰۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۶۸.۶۳ mas
قدر مطلق (MV)۳.۲۲
جزئیات
جرم۱.۲۵-۱.۵ M
درجه حرارت۶۳۰۰ کلوین
سن~۳ × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Asellus Primus, 23 Boötis, Gl 549, HR 5404, BD +52°1804, HD 126660, LTT 14245, SAO 29137, FK5 531, HIP 70497.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
ARICNSاطلاعات

منابع ویرایش