خطای پزشکی

خطای پزشکی ترجمه تحت الفظی و گرته برداری از معادل انگلیسی آن Medical error می‌باشد. در واقع "خطای مربوط به درمان" است که در هر مرحله از بیماری به موجب نقص در اقدامات یا تجهیزات درمانی اتفاق می‌افتد. این خطا که در اغلب موارد غیرعمد است یک عارضه قابل پیشگیری، اما غیرقابل اجتناب، ناشی از درمان است که ممکن است برای بیمار آشکارا مضر باشد یا نباشد. این ممکن است شامل تشخیص و درمان غیردقیق یا ناکامل بیماری، عدم مراقبت صحیح از بیمار، مصدومیت، نشانگان، رفتار، عفونت و سایر عوارض باشد. در سال ۲۰۱۳ تعداد بیمارانی که جان خود را در سرتاسر جهان بر اثر خطای پزشکی از دست دادند حدود ۱۴۲ هزار نفر تخمین زده شود، در حالی که این تعداد در سال ۱۹۹۰ برابر ۹۴۰۰۰ نفر بود. با این حال، یک مطالعه که در سال ۲۰۱۶ در آمریکا انجام شد مرگ و میر ناشی از خطای پزشکی در ایالات متحده به تنهایی برابر ۲۵۱۴۵۴ نفر اعلام شد که این بیانگر عدم صحت برآورد جهانی تعداد مرگ و میر بر اثر خطای پزشکی در سال ۲۰۱۳ است.

منابعویرایش