آفرینش

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از خلقت)

آفرینش ممکن است اشاره به مفاهیم زیر داشته باشد:

دین، فلسفه، عرفان و اسطوره ویرایش

دانش و فناوری ویرایش

هنر و ادبیات ویرایش

  • برای فیلم تولید شده در سال ۲۰۰۹ دربارهٔ داروین به آفرینش (فیلم) مراجعه کنید.
  • برای کتاب نوشته شده توسط گور ویدال به آفرینش (رمان) مراجعه کنید.

رسانه ویرایش