خندق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کاربردهای واژهٔ خَندَق: