شِکَم (به انگلیسی: Abdomen)، که در زبان عامه به غلط به آن دل نیز می‌گویند، در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می‌شود که مابین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد.

شکم
شکم و اندامهای انسان را می‌توان در زیر سطح یافت
جزئیات
پیوندگاهقفسه سینه
ستون مهره‌ها
حرکتحرکت و پشتیبانی از پیچ و تاب
کمک به تنفس
محافظت از اندامهای داخلی
پشتیبانی پوسچر
شناسه‌ها
لاتینAbdomen
MeSHD000005
TA98A01.1.00.016
TA2127
FMA9577

اندام‌های شکمی ویرایش

شکم محل قرار گرفتن اندامهای متعددی مانند معده، روده، طحال، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، صفاق، کلیه، حالب، مثانه، رحم، غدد فوق کلیوی، تخمدانها و آپاندیس است. در پشت شکم ستون مهره‌ها قرار دارد.

عضلات شکم ویرایش

عضلات متعددی در جدار قدامی (جلویی) و خلفی (پشتی) شکم قرار دارند. عضلاتی که در دیوارهٔ قدامی خارجی شکم قرار دارند عبارتند از: عضله راست شکم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی.

عروق شکم ویرایش

عروق مهمی مانند شریان آئورت شکمی، ورید باب، بزرگ سیاهرگ زیرین و شبکه عصبی خورشیدی در شکم قرار دارند.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • گری، آناتومی گری