شِکَم یا اَبدِمِن (به انگلیسی: Abdomen)، که در زبان عامه به غلط به آن دل نیز می‌گویند، در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می‌شود که مابین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد.

Abdomen
Anatomy Abdomen Tiesworks.jpg
The human abdomen and organs which can be found beneath the surface
Abdomen-periumbilical region.png
جزئیات
لاتینAbdomen
قفسه سینه
ستون مهره‌ها
حرکاتMovement and support for the torso
Assistance with breathing
Protection for the inner organs
Postural support
شناسه‌ها
واژگان آناتومیA01.1.00.016
اف‌ام‌اِی9577
واژگان کالبدشناسی

اندام‌های شکمیویرایش

شکم محل قرار گرفتن اندامهای متعددی مانند معده، روده، طحال، کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، صفاق، کلیه، حالب، مثانه، رحم، غدد فوق کلیوی، تخمدانها و آپاندیس است. در پشت شکم ستون مهره‌ها قرار دارد.

عضلات شکمویرایش

عضلات متعددی در جدار قدامی(جلویی) و خلفی(پشتی) شکم قرار دارند. عضلاتی که در دیوارۀ قدامی خارجی شکم قرار دارند عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی .

عروق شکمویرایش

عروق مهمی مانند شریان آئورت شکمی، ورید باب، بزرگ سیاهرگ زیرین و شبکه عصبی خورشیدی در شکم قرار دارند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • گری، آناتومی گری