علی اکبر خوشدل تهرانی (۱۲۹۳–۱۳۶۵) فرزند رحیم صلح‌خواه کرمانشاهی، از شاعران مشهور تهران در سده اخیر است. دیوان کلیات اشعار وی بارها چاپ شده‌است.

زندگی‌نامه ویرایش

وی در سال ۱۲۹۳ خورشیدی در تهران زاده شد. مادرش کاشانی و پدرش کرمانشاهی بود. چنان‌که خود می‌گوید:

گر چه تهران مسقط الرأس رهی استمادرم کاشی، پدر کرمانشهی است

خوشدل پس از تحصیلات علوم قدیمی نزد افرادی چون علی رشتی، تحصیلات کلاسیک را طی کرد و در مدرسه ایرانشهر (ثروت) مدتی تحصیل نمود. وی بعدها به سیاحت در عراق، مصر، ترکیه، حجاز، افغانستان، پاکستان و هندوستان پرداخت. وی از آن پس در تهران ماندگار شد و به شعر و شاعری پرداخت. علی اکبر خوشدل، در غزل و قصیده و قطعه و مثنوی، شعر می‌سرود و بیشتر به عنوان یک شاعر مذهبی، آیینی و مدیحه سرا شناخته شده‌است.

معروفترین شعر ویرایش

معروفترین شعر خوشدل در رثای حسین بن علی است با مطلع:

بزرگ فلسفه قتل شاه دین این استکه مرگ سرخ به از زندگی ننگین است
حسین مظهر آزادگی و آزادی استخوشا کسی که چنینش مرام و آیین است

اشعار ویرایش

خوشدل در غزل گویی ماهر است و به سبک هندی تمایل دارد. مدح‌ها و مراثی بسیاری نیز در مدح امامان شیعه سروده است.

نمونه شعر ویرایش

داری جفا به پاکدلان، ای جهان! هنوزکز جور توست تا به فلک، الامان هنوز
ای چرخ، از تو ناله کند انس و جان هنوزنادم نه‌ای ز دور خود، ای آسمان! هنوز
دشمن به گریه آمد و تو سر گران هنوز
باشد گواه این سخنم در جهان، حسینسلطان دین و رهبر آزادگان، حسین
لب تشنه مرد، بر لب آب روان، حسینشرمت نشد فرات» که لب تشنه جان، حسین
بسپرد در کنار تو و تو روان هنوز
بر داستان کرب و بلا چون که بنگرمیاد از کلام زینب مظلوم آورم
در قتلگاه گفت به خود من چه خواهرم؟!غلطان به خون برادر با جان برابرم
دردا که زنده‌ام من نامهربان هنوز
سوزم شها! زناله جانسوز خواهرتبر نی چو دید آن سر خونین انورت
گفت: از فراز نامه، به راس منورتای شاه تشنه لب! که برید از قفا سرت
کاید صدای العطشت، بر سنان هنوز
نازم به صبر خواهرت، ای خسرو جلیلآن رهبر زنان زکف داد، بس قتیل
بر کودکان، معین و پرستار بر علیلآواز و صوت و جرس، بانگ الرحیل
شرح جفای شر و سنان در میان هنوز
خوشدل، فزون از این نبود در جهان غمیاز بهره بانویی که بسوزاند عالمی
گفت این سخن چو دور شد از قتلگه، کمیای ساربان! عنان شتر، بازکش دمی
در خواب رفته اصغر شیرین زبان هنوز

آثار ویرایش

گلشن خوشدل، عمده الاسرار و دیوان شعر از آثار اوست.

درگذشت ویرایش

خوشدل عاقبت در دوم مهرماه ۱۳۶۵ در ۷۲ سالگی درگذشت و در آستانه شیخ صدوق در ری مدفون شد.

منابع ویرایش