خون‌کافت یا همولیز به تجزیه یا انهدام گویچه‌های سرخ به گونه‌ای که هموگلوبین در محیطی که سول ها در آن غوطه‌ورند آزاد شود گویند.

Hemolysis

از جمله علل همولیز داروها، خود ایمنی، انتقال خون نادرست، ترومای مکانیکی و سم مار می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش

کم‌خونی

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی