خون‌کافت یا همولیز به تجزیه یا انهدام گویچه‌های سرخ به نحوی که هموگلوبین در محیطی که یاخته‌ها در آن غوطه‌ورند آزاد شود گویند .

Hemolysis

از جمله علل همولیز داروها، خود ایمنی، انتقال خون نادرست، ترومای مکانیکی و سم مار می‌باشد .

جستارهای وابستهویرایش

کم‌خونی

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی