خیابان جمالزاده

خیابان جمالزاده یکی از خیابان‌های اصلی شهر تهران است. این خیابان که به یاد محمدعلی جمالزاده نام‌گذاری شده‌است، با خیابان آزادی، بلوار کشاورز، خیابان جمهوری و خیابان فاطمی تقاطع دارد.[۱] خانه دکتر علی شریعتی و آش نیکوصفت در این خیابان قرار دارند.

منابعویرایش

  1. اطلس کامل تهران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی۱۳۸۵،ISBN 964-342-181-3