خیابان جمالزاده

خیابان سردار حامد

خیابان جمالزاده یکی از خیابان‌های اصلی شهر تهران است. این خیابان به دو خیایان اصلی شمالی و جنوبی تقسیم شده است و با خیابان آزادی، بلوار کشاورز، خیابان جمهوری و خیابان فاطمی تقاطع دارد.[۱] خانه دکتر علی شریعتی و آش نیکوصفت در این خیابان قرار دارند.

خیابان جمالزاده

نام پیشین این خیابان جمشید آباد بود که در سال ۱۳۵۳ به افتخار محمدعلی جمالزاده، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی تغییر نام داد.

اماکن مشهورویرایش

منابعویرایش

  1. اطلس کامل تهران. تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی۱۳۸۵،ISBN 964-342-181-3