خیبر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

خیبر شهری است در کشور عربستان سعودی.

خیبر می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: