خیشومی دندانی

خیشومی دندانی نوعی از همخوانهاست.

n&#۸۲۸;
شماره IPA116 + 407
کدبندی
یونیکد (شانزدهتایی)U+006E U+0۸۲۸
decimal2=۸۲۸ is not numeric

 

کاربردویرایش

زبان کلمه آوا معنا
آراکی m̼isi [n̼isi] 'هنوز'
نامباس بزرگ[۱] nəm'ək [nən̼ək][۲] 'زبانم'
تانگوآ [نیازمند نمونه]
وائو [نیازمند نمونه]

منابعویرایش