داده ارتباطی (که گاهی منظور از آن، داده یا فراداده ترافیکی است) بر اطلاعات ارتباطی تمرکز دارد.

داده ارتباطی بخشی از یک پیام است که باید جدا از محتوای آن در نظر گرفته شود. این داده، شامل اطلاعات فرستنده، گیرنده، مسیر، تاریخ و ساعت، حجم، مدت زمان، یا نوع سرویس مورد استفاده است.[۱]

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
  1. Convention on Cybercrime. Artikel 1(d): "traffic data" means any computer data relating to a communication by means of a computer system, generated by a computer system that formed a part in the chain of communication, indicating the communication’s origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service.

منابع

ویرایش