ویکی‌پدیا:منابع مستقل

این انشا به گسترش نکات موجود در ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری می‌پردازد و بیانگر نظر برخی کاربران در مورد لزوم استفاده از منابع مستقل در ویکی‌پدیا است. هدف اصلی آن این است که مشخص کند:

هر مقاله‌ای، نیازمند ارجاع به منابع معتبری است که از موضوع خود آن مقاله مستقل باشند؛ این امر برای تضمین اینکه مقاله با یک دیدگاه بی‌طرف بازنویسی شود و تحقیق دست اول نباشد لازم است.

چکیدهویرایش

یک منبع مستقل به منبعی گفته می‌شود که ارتباط مهمی با موضوع ندارد و بنابراین آن را بی‌غرض توصیف می‌کند. منابع مستقل دارای استقلال تحریریه‌ای هستند (کسانی که در آن تبلیغ می‌کنند محتوای آن را تعیین نمی‌کنند) و با موضوع تعارض منافع ندارند (هیچ پتانسیلی برای منافع شخصی، اقتصادی، یا سیاسی ندارند).

برای نمونه، در مورد یک وب‌گاه، منبع مستقل می‌تواند پوشش خبری آن وب‌گاه باشد و نه خود آن وب‌گاه؛ برای یک هنرمند موسیقی، منبع مستقل می‌تواند یک نقد حرفه‌ای از آن هنرمند باشد و نه یادداشت‌های جانبی آلبوم یا اطلاعیه‌های مطبوعاتی.

مواردی که از منابع خودانتشاریافته یا اولیه در دسترس هستند، یا به سبب تعارض منافع جانبدارانه هستند، هنوز می‌توانند در نوشتن مقاله نقش داشته باشند، ولی باید بتوان اکثریت اطلاعات مقاله را به منابع مستقل طرف سوم ارجاع داد. اتکا بر منابع مستقل تضمین می‌کند که می‌توان مقاله را به جای دیدگاه خود موضوع از دیدگاه متعادل و بی‌طرفانه نوشت. این کار همچنین تضمین می‌کند که مقاله به جای ارائهٔ یک فهرست مستقیم یا محتویات بروشور فروش، ارزش موضوع، نقش و دستاوردهای آن در جامعه را به درستی فهرست می‌کند.

مقاله‌هایی که از منابع بیرونی یاد نمی‌کنند باید برچسب {{مستقل}} بخورند و اگر نهایتاً اثبات شود که هیچ منبع مستقلی وجود ندارد، مقاله را باید برای حذف نامزد کرد.

نمونه‌هاویرایش

موضوع مستقل نامستقل
کسب و کار روزنامه، مجله، سازمان دولتی صاحب، کارمندان، وب‌گاه سازمانی، دفترک‌های فروش، رقیبان
شخص روزنامه، مجله، کتاب علمی شخص، اعضای خانواده، دوستان، کارفرما، کارمندان
شهر مجلهٔ ملی، کتاب علمی روزنامهٔ محلی، شهردار، باشگاه‌های پشتیبانی محلی

این نمونه‌های ساده را باید به همراه همهٔ مدارک و شرایط با هم تفسیر کرد. برای نمونه، یک روزنامه که به پول حاصل از تبلیغاتش وابسته است را نمی‌توان از شرکت‌های محلی‌اش که در آن تبلیغات می‌کنند مستقل دانست.

پاورقیویرایش