داریوش در کتاب مقدس عهد عتیق

در کتاب مقدس عهد عتیق (عهد قدیم)، در ۲۵ آیه، نام داریوش ذکر شده‌است.

محل ذکر نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق به شرح زیر است:

۱. عزرا باب چهار آیه پنج [۱]

۲. عزرا باب چهار آیه بیست و چهار

۳. عزرا باب پنج آیه پنج

۴. عزرا باب پنج آیه شش

۵. عزرا باب پنج آیه هفت

۶ . عزرا باب شش آیه یک

۷ . عزرا باب شش آیه دوازده

۸ . عزرا باب شش آیه سیزده

۹ . عزرا باب شش آیه چهارده

۱۰ . عزرا باب شش آیه پانزدهم

۱۱ . نحمیا باب دوازده آیه بیست و دو

۱۲ . دانیال باب پنج آیه سی و یک [۲]

۱۳ . دانیال باب شش آیه یک

۱۴ . دانیال باب شش آیه شش

۱۵ . دانیال باب شش آیه نه

۱۶ . دانیال باب شش آیه بیست و پنج

۱۷ . دانیال باب شش آیه بیست و هشت

۱۸ . دانیال باب نه آیه یک

۱۹ . دانیال باب یازده آیه یک

۲۰ . حجی باب یک آیه یک

۲۱ . حجی باب یک آیه پانزدهم

۲۲ . حجی باب دو آیه ده

۲۳ . زکریا باب یک آیه یک

۲۴ . زکریا باب یک آیه هفت

۲۵ . زکریا باب هفت آیه یک[۳]

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • کتاب مقدس، شامل کتب عهد عتیق و عهد جدید، انتشارات ایلام، ۲۰۰۷ میلادی تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)