باز کردن منو اصلی

دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور یکی از مرکزهای دانشگاه پیام نور در مرکز شهرستان نیشابور است.

دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور
تأسیس ۱۳۷۴
نوع دانشگاه پیام نور
رئیس مرتضی عمرانی
مکان نیشابور
وب‌گاه http://neishaboor.razavi.pnu.ac.ir

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش