درازچنگ‌واران

درازچنگ‌واران
Goneplax rhomboides 2.jpg
درازچنگ‌واران، Goneplacoidea
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: سخت‌پوستان
رده: نرم‌زرهیان
زیررده: هونرم‌زرهیان
بالاراسته: هومیگویان
راسته: ده‌پایان
زیرراسته: شنارویان‌داران
فروراسته: خرچنگ

درازچنگ‌واران (نام علمی: Goneplacoidea) نام یک بالاخانواده از subsection دیگرروزنان است.

منابع

پیوند به بیرون