دره نعل اسبی

دره نعل اسبی دره‌ای که در مقطع به شکل U است، همراه با یک کف نسبتاً مسطح و کناره‌های پرشیب، عموماً به عنوان فراورده فرسایش یخچالی در نظر گرفته شده‌است.

Glacial Valley MtHoodWilderness.jpg

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش