دره نعل اسبی

Glacial Valley MtHoodWilderness.jpg

دره نعل اسبی دره‌ای که در مقطع به شکل U است، همراه با یک کف نسبتاً مسطح و کناره‌های پرشیب، عموماً به عنوان فراورده فرسایش یخچالی در نظر گرفته شده‌است.

جستارهای وابستهEdit

منابعEdit